Regulacja pH w basenie

Regulacja pH w basenie jest konieczna, ponieważ woda w basenie może mieć tendencję do kwaśnienia lub zakwaszania. 

Jak regulować pH w wodzie

Ph można regulować, dodając środki do neutralizacji kwasów (takie jak soda oczyszczona lub sól) lub zakwaszające (takie jak kwas solny). Aby utrzymać optymalne pH w basenie, należy go regularnie testować i dostosowywać środki, które są dodawane. Więcej informacji na stronie https://www.bassau.pl/pl/77-regulacja-ph. Jakie są objawy kwaśnej wody w basenie? Objawy kwaśnej wody w basenie mogą obejmować: 

– Zmniejszoną efektywność środków chemicznych 

– Zaburzenia w funkcjonowaniu urządzeń basenowych, takich jak pompy i filtry 

– Zmniejszoną trwałość basenowej powłoki lakierniczej 

– Zmniejszoną trwałość basenowych kafelków i innych materiałów wykończeniowych

– Zmniejszoną widoczność wody w basenie. 

Jakie są objawy zakwaszonej wody w basenie

Objawy zakwaszania wody w basenie mogą obejmować: 

– Zmniejszoną efektywność środków chemicznych 

– Zaburzenia w funkcjonowaniu urządzeń basenowych, takich jak pompy i filtry 

– Zmniejszoną trwałość basenowej powłoki lakierniczej 

– Zmniejszoną trwałość basenowych kafelków i innych materiałów wykończeniowych – Zmniejszoną widoczność wody w basenie 

– Zmniejszoną ilość piany i pływania. W basenach ogrodowych i kąpieliskach regulacja pH jest bardzo ważna. pH jest miarą kwasowości lub zasadowości wody. Woda o prawidłowym pH ma wartość 7. pH poniżej 7 oznacza kwasową wodę, a pH powyżej 7 oznacza zasadową wodę. 

Kiedy woda ma prawidłowe pH 

Woda o prawidłowym pH jest bezpieczna do kąpieli i pływania. Woda o nieodpowiednim pH może powodować podrażnienia skóry, oczu i błon śluzowych. Woda o bardzo kwasowym lub bardzo zasadowym pH może nawet powodować oparzenia. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać pH wody w basenie i korygować ją, jeśli jest to konieczne. Aby zmierzyć pH wody w basenie, można użyć testera pH. Testery pH są dostępne w sklepach ogrodniczych i sklepach basenowych. Aby uzyskać dokładny pomiar, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli woda w basenie jest kwasowa, można ją zneutralizować, dodając odrobinę sody oczyszczonej lub sody kaustycznej. Jeśli woda jest zasadowa, można ją zneutralizować, dodając kwas solny lub kwas cytrynowy. Należy pamiętać, że nie można dodać zbyt dużo sody oczyszczonej lub sody kaustycznej, ponieważ może to spowodować, że woda stanie się zbyt kwasowa. Podobnie, nie można dodać zbyt dużo kwasu solnego lub kwasu cytrynowego, ponieważ może to spowodować, że woda stanie się zbyt zasadowa.