notariusz? Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik – zobowiązania

Notariusz, znany również po prostu jako notariusz, to ktoś, komu publicznie zlecono bezstronne świadczenie i zatwierdzanie podpisania różnych ważnych dokumentów. Niektóre typowe dokumenty wymagające uwierzytelnienia notarialnego obejmują oświadczenia prawne, umowy najmu komercyjnego, wnioski paszportowe, dokumenty hipoteczne i inne. Czynności urzędowe dokonywane przez notariusza nazywane są aktami notarialnymi.

Jak zostać notariuszem?

Jako funkcjonariusz publiczny notariusz jest zobowiązany do zachowania bezstronności. Bezstronność oznacza, że notariusz nie kieruje się własnym interesem i nie dyskryminuje ze względu na rasę, płeć, narodowość, religię, politykę lub inne podobne kategorie. Notariusz na ogół prosi podpisującego o dowód tożsamości ze zdjęciem przed podpisaniem. W niektórych przypadkach mogą złożyć podpisującego pod przysięgą. Jeśli istnieją dowody oszustwa lub notariusz nie ma pewności co do tożsamości podpisującego, może odmówić uwierzytelnienia dokumentu.

Notariusze muszą mieszkać w stanie, w którym mają licencję — w związku z tym kroki, aby zostać notariuszem, różnią się w zależności od stanu. We wszystkich stanach, aby zostać notariuszem, musisz mieć ukończone 18 lat, być legalnym rezydentem kraju i nie mieć wyroków skazujących za przestępstwa.

Ogólny proces zostania notariuszem to:

  • Wypełnij wniosek za pośrednictwem stanu.
  • Zapłać stanową opłatę za wniosek.
  • Weź udział w szkoleniu lub zdaj egzamin.
  • Otrzymaj od państwa zaświadczenie o prowizji.
  • Złóż swoje zobowiązanie i przysięgę.
  • Kup materiały notarialne.

Poświadczenia notarialne są dostępne online za pośrednictwem stron internetowych. W takich przypadkach notariusz i podpisujący spotykają się wirtualnie. Notariusz weryfikuje gotowość osoby podpisującej do podpisania dokumentu, opatruje pieczęć elektroniczną oraz dołącza cyfrowy certyfikat ze swoim podpisem elektronicznym. Notariusz może być zobowiązany do zachowania zapisu dźwiękowego i wizualnego aktu notarialnego. Notariusze odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu oszustwom w przypadku ważnych transakcji. Zwykle usługi notarialne można znaleźć w różnych lokalnych firmach, w tym w bankach i sklepach wysyłkowych, ale jeśli w pobliżu nie ma usług notarialnych, możesz mieć możliwość uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentów przez Internet.