Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu udzielanego na cel mieszkaniowy. W przypadku kredytu hipotecznego bank wymaga wykupienia ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub innej sytuacji losowej, która uniemożliwiłaby spłatę kredytu.  Zabezpieczenie … Read More