AEO – co oznacza posiadany przez nas certyfikat

AEO to skrót od Authorized Economics Operator. Jest to pojęcie języka biznesowego, które można przetłumaczyć jako upoważniony bądź zaufany przedsiębiorca. Sam status AEO daje wsparcie w momencie przechodzenia przez procedury celne. Wydane w jednym z państw Unii Europejskiej zezwolenie, jest uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE. Firma, która dysponuje statusem AEO, może być uznawana przez innych, jako wiarygodny i godny zaufania partner handlowy. 

Kto ma możliwość uzyskania statusu AEO

Możliwość otrzymania certyfikatu AEO mają te przedsiębiorstwa, które dysponują swoją siedzibę na celnym obszarze Unii Europejskiej, a także prowadzą działalność zorientowaną na import na międzynarodowej arenie.

Firma, która aplikuje o status AEO, może uzyskać status:

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF);

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS);

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEOC).

Jak można wejść w posiadanie certyfikatu AEO

Aby móc uzyskać status AEO konieczne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów. Można tego dokonać poprzez osobistą wizytę w urzędzie, listownie, a także w formie elektronicznej, poprzez aplikację internetową. Taka opcja widnieje już od 1 października roku 2019.

To jednak nie wszystko, ponieważ dla uzyskania statusu należy także spełnić szereg wymaganych warunków, które określają przepisy Unijnego Kodeksu Celnego. O Jakich warunkach mowa?

Firma nie może mieć jakiejkolwiek historii karnej, a także musi przejawiać stabilność finansową. Zatrudnienie specjaliści, powinni mieć wysokie kompetencje, a także kwalifikacje zawodowe. To wymóg, który nie jest brany pod uwagę przy aplikacji o status AEOS. Przedsiębiorstwo, które stara się o uzyskanie statusu AEOS, zobowiązane jest do uwodnienia, że spełnia wszelkie kryteria bezpieczeństwa oraz ochrony. Mowa tu o obszarze kontroli dostępów, procesów logistycznych, a także tych związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów. Firma, która stara się o uzyskanie statusu AEOF, musi spełnić każde z wymienionych wyżej kryteriów. 

Jakie korzyści niesie za sobą dysponowanie statusem AEO

Fakt posiadania statusu AEO niesie za sobą sporo korzyści, a te są zależne od tego, o jakim dokładnie rodzaju statusu mowa. Same korzyści wynikają z prawa unijnego. Firma może spodziewać się chociażby mniejszej liczby kontroli dokumentów, a także priorytetowe traktowanie, jeżeli chodzi o kontrolę czy też wybór miejsca kontroli. Polska Służba Celna przyznała dodatkowe uprawnienia dla tych podmiotów, które mogą pochwalić się certyfikatem AEO. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej rządu.

Jak długo obowiązuje status AEO

Warto wiedzieć, że status AEO jest przyznawany dożywotnio. Wyjątek stanowią te firmy, które uzyskały status przed 1 maja 2016 roku, dlatego ze względu na zmiany kryteriów wprowadzone w tym czasie musiały przejść owy proces w terminie do 30 kwietnia roku 2019. 

Jesteśmy dumni, że nasza firma znajduje się w gronie posiadających status AEO. To wszystko sprawia, że możemy świadczyć usługi jeszcze wyższej jakości i nieustannie rozwijać się w swojej branży, a także poszerzać horyzonty. Więcej informacji na stronie: https://rusak.pl/polityka-jakosci